Problematické stanoviště 12. Hodnocena bude i snaha :)

Omlouváme se všem za komplikace okolo úkolu na stanovišti 12. Jeho zadání bylo chybné, ověřování nám navíc zabralo více času, protože autorka vlivem uzavření hranic není v ČR. 


Každopádně jsme se rozhodli, že bonusový bod přidělíme každému, kdo se o splnění úkolu pokusil. Hodnotíme tak nyní výjimečně snahu, nikoliv faktickou správnost, které vinou chybného zadání není možné dosáhnout. 

Věříme, že tím žádný tým nebude poškozen.


Publikováno: 2020-05-14 21:44:48