Podrobnosti k závěrečnému setkání


Závěrečné setkání se uskuteční ve středu 16. března 2022 v objektu bývalé káznice na Cejlu se vstupem z Bratislavské ulice č. 68.

Hlavní část programu - vyhlášení výsledků - se bue opakovat třikrát v 16:30, 17:30 a 18:30, mimo to se můžete těšit na následující program:

16:00 zahájení akce
16:15 výstava nejlepších fotek z plnění úkolů
16:30 první vyhlašování výsledků
16:45 předávání diplomů
17:00 diskuze nad mapkami stanovišť
17:15 foglarovský obchůdek
17:30 druhé vyhlašování výsledků
17:45 předávání diplomů
18:00 dražba originálních obrázků
18:15 diskuze o stanovištích, volba nej
18:30 třetí vyhlášení výsledků
18:45 předávání diplomů
19:00 úkolid, konec

Přijít i odejít můžete kdykoliv v průběhu akce. Mimo jiné bude možné nahlédnout do objektu historické robotárny uvnitř káznice, setkat se s kompletním týmem organizátorů nebo vydražit některou z původních ilustrací z odznaků a kartiček.

Součástí setkání bude rovněž hlasování o nejhezčí, nejošklivější, nejzajímavější, nejsnáze a nejobtížněji nalezitelné stanoviště.

Všem účastníkům setkání rovněž představíme další aktivity SPJF mezi které patří jarní stínadelská hra, Šalinění (8. dubna 2022), pravidelné schůzky oddílu Bobří stopa a letní indiánský tábor pro děti Hiawatha.

Závěrečné setkání třetího Šestnáctera


Všechny účastníky zveme na závěrečné setkání, pro které jsme zajistili prostor bývalé robotárny v káznici na Cejlu (vchod z budovy Bratislavská 68). Potkáme se ve středu 16. března a program poběží od 16:00 celkem tři hodiny a bude se opakovat třikrát - proto můžete volně přijít a odejít kdykoliv v této době.

Na programu bude vyhlášení výsledků hry, mapy s letošními i dřívějšími stanovišti, prodejní stánek SPJF s tričky a dalšími zajímavostmi s motivy Stínadel, výstava fotek zasílaných při plnění úkolů ze stanovišť, diskuze o stanovištích, povídání o tom, jak probíhaly vymýšlení stanovišť i nástin plánů do budoucna. Program se bude cca po hodině třikrát opakovat, proto můžete přijít i později a nebo věnovat nějaký čas také prohlídce dvora a budovy robotárny v káznici.

Na akci není třeba se nikde přihlašovat.

(3. ročník 16era)
(16. 3.)
(3 hodiny od 16:00)
Třetí ročník je za námi, setkání je před námi!


Třetí ročník Šestnáctera je definitivně za námi. Celkem se vás zúčastnilo 823 rozdělených do úžasných 313 týmů a cestu ke skrýším s odznaky a kartičkami jste našli dohromady 2179 krát! To je neuvěřitelný výkon, ze kterého jsme šťastní a za účast Vám děkujeme. Celkem 55 týmů našlo všech 16 skrýší a splnilo všechny úkoly, což je nebývalý výkon. Doufáme, že Vás pátrání v brněnských Stínadlech bavilo a taky, že jste načerpali novou inspiraci a zajímavosti z historie našeho města.

Všechny účastníky bychom chtěli předběžně pozvat na závěrečné setkání, které pro Vás chystáme zhruba v polovině března. Zatím není definitivně dojednaný termín, nicméně rádi bychom se s Vámi viděli v káznici na Cejlu - o definitivní poloze a čase budeme informovat v nejbližších dnech. Těšit se můžete na podrobné statistiky, mapy, diskuze o stanovištích, výstava fotek z plnění úkolů, prodej triček a dalších materiálů se stínadelskou tématikou a další taškařice.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara pro vás na duben navíc chystá další dvě akce - nejprve obnovené Šalinění - závod v městské dopravě 8. dubna a posléze ještě menší stínadelskou hru, která je v přípravě - takže se můžete nechat překvapit!

Nápověda ke čtvrtému kolu


Je čas první republiky, a vy jste chudý dělník, nezaměstnaný, nebo někdejší, nyní invalidní zaměstnanec továrny. Nemáte kde bydlet, a přesto je pro vás v někdejším Brně prostor, kam můžete jít a v rámci možností se zařídit.

Takových míst bylo na území dnešního Brna asi 20. Některé spolkla moderní zástavba, z jiných se stalo vyhledávané místo k bydlení se specifickou atmosférou, typickou pro úzké uličky a průchody. Jiné netvoří uličky, ale stále nesou industriálního ducha své doby.
Kam půjdete?

Kde jinde hledat v Brně zbývající kousky Stínadel?

Nápověda ke třetímu kolu


Mosty a lávky vedou nejen přes brněnské řeky a jejich pravostranné a levostranné přítoky, ale také přes řeku symbolickou, představovanou rušnou ulicí, po které se valí proud aut i tramvají. Zabrousíte do obou hlavních povodí Brna a taky do klína mezi Svratkou a Svitavou.

Nápověda ke druhému kolu


Nebylo příliš těžké již po prvním odhaleném místě odhadnout, že druhé kolo Stínadelského šestnáctera tentokrát vede na zrušená a zaniklá brněnská nádraží a zastávky. Proto pokud stále tápete, projděte se prstem po mapách historie brněnského železničního uzlu a popojeďte vlakem proti proudu času…

Nápověda k prvnímu kolu


Nápověda pro první kolo není tentokrát zásadní, nicméně o to výraznější bude v kole druhém a třetím. Všechny čtyři skrýše prvního kola spojují zazděná okna či dveře staveb, které už před léty pozbyly svůj původní význam. Ať už to byly továrny, obytný dům nebo sportoviště. Zazděných průchodů do historie je v Brně celá řada, nicméně doufáme, že se vám podaří mezi nimi najít ty pravé…

Druhé kolo je v terénu připraveno


Během noci z neděle na pondělí pořadatelé naplnili odznaky a kartičkami další 4 skrýše v opuštěných zákoutích Brna. Tentokrát jsou některá místa poněkud hůře přístupná, proto více než v předešlém kole dbejte na bezpečnost a nepouštějte se do žádných riskantních akcí. Skrýše jsou vždy přístupné bezpečným způsobem a při jejich hledání není nutné překonávat ploty nebo vstupovat na nebezpečná místa.

Skrýše prvního kola jsou plné


V noci z poslední lednové neděle na poslední lednové pondělí pro vás pořadatelé připravili 16 odznaků a 400 kartiček s kódy a QR kódy do každé ze čtyř skrýší prvního kola. Vše vypnukne v úterý 1. února ve 14:00. Odtikávají poslední hodiny do zahájení hry, registrovat se však můžete kdykoliv v jejím průběhu až do 28. února!


Registrace probíhá stále až do konce hry


Se soutěží Stínadelské šestnáctero poznáte Brno tak, jak jste jej dosud nebyli zvyklí vídat - včetně jeho neznámých, opuštěných nebo zapomenutých částí. Soutěž vyhraje ten tým, který během 28 dnů nasbírá nejvíc hlasů bývalých členů Vontské rady a obsadí tak místo Velkého Vonta. Hlasy členů Vontské rady lze získat po nalezení jejich bydlišť - ve hře je představuje 16 skrýší rozmístěných po celém městě (skrýše se mohou nacházet kdekoliv na katastru města Brna). Pokud najdete správné místo, můžete počítat s hlasem daného člena Vontské rady, který Vás bude volit do čela Stínadel. Nově objevená místa, zvláštní zákoutí a málo frekventované uličky však budou odměnou všem týmům, i těm, které v boji o Velké Vontství nezvítězí.

Pravidla hry

Každé úterý počínaje 1. únorem 2022 od 14:00 se na webové stránce soutěže http://sestnactero.cz objeví čtyři fotografie míst v Brně, na kterých kdysi bydleli členové zaniklé Vontské rady. Úkolem zúčastněných týmů je kdykoliv do konce hry tato místa objevit a podle malých červených šipek na fotografiích najít skrýš, ve které se nachází důkazní lístky a odznaky. V každé skrýši je neomezený počet lístků, ale odznaky pouze pro prvních 16 týmů! Tým si bere dohromady vždy jeden odznak nebo jeden lístek, což představuje jednoho člena Vontské rady, který dá vašemu týmu hlas. Ze zadní strany odznaků a lístků je pak napsán pětimístný kód, po jehož zadání na webové stránce soutěže bude týmu přičten hlas. Odznak i lístek znamená zisk 1 hlasu člena Vontské rady.

Podrobná pravidla >>
Příběh ke hře >>

1. kolo hry

Datum zveřejnění 1. 2. 2022 14:00

Fotografie míst jsou zobrazeny jen přihlášeným účastníkům

2. kolo hry

Datum zveřejnění 8. 2. 2022 14:00

Fotografie míst jsou zobrazeny jen přihlášeným účastníkům

3. kolo hry

Datum zveřejnění 15. 2. 2022 14:00

Fotografie míst jsou zobrazeny jen přihlášeným účastníkům

4. kolo hry

Datum zveřejnění 22. 2. 2022 14:00

Fotografie míst jsou zobrazeny jen přihlášeným účastníkům